Goriot Baba - Kitap Özeti

Goriot Baba
Goriot Baba (Dünya Klasikleri) - Kitap Özeti

Yazarın Adı: Honore de Balzac

Balzac' ın romanlarındaki gerçeklilik, yaşamındaki olaylardan kaynağını alır. Para hırsı, ünlü olma isteği, evlat sevgisi, özlem, aşk, ekmek kavgası...Her zaman borç içerisinde olması, borçlarını ödeyebilmek için devamlı yazmak zorunda kalması, eserlerinin sayısını yükseltirken edebi yanını da zenginleştirmiştir.

Goriot Baba romanında gerçek bir hayatta yaşanmış dram konusu yer almaktadır. Kendini çocuklarının mutluluğu ve rahatları için feda eden, merhametli, sevecen ve bir o kadar da, otorite kuramayan zavallı Goriot Baba anlatılmaktadır. Çocuklarının isteklerine yok deme cesareti gösteremeyen, onların her dediklerini yapmaya çalışırken kendisinin acınacak duruma düşmesine kimsenin aldırmadığı, özellikle çocukları tarafından bile, sefih şekilde yaşamaya mahkum olan ve acıklı bir şekilde ölen bir babanın hikayesidir.

Mösyö Goriot, Paris’te bir pansiyonda kalmaktadır. Pansiyondakiler M. Goriot’un kim olduğunu bilmez. Herkes onun hakkında bir şeyler uydurur. M. Goriot’un iki kızı vardır: Delphine ve Anastasie. Arada bir gelip babalarını görürler. Çevredekiler, bu kadınları Goriot Baba' nın metresleri sanırlar. 

Goriot Baba iş hayatında başarılı olmuş, iyi para kazanmış, eski bir tüccardır. Tüm varlığını iki kızının mutluluğuna adamış, kendisi orta halli bir pansiyon hayatına çekilmiştir.
Goriot Baba' nın kızları paralan tükendikçe pansiyona gelirler ve babalarından para isterler. İkisi de oldukça masraflı, lüks bir hayat yaşamaktadırlar. Babalarının günden güne düştüğü kötü durum umurlarına bile gelmez. Tek düşünceleri kendi özel hayatlarıdır.

Goriot Baba, ilgisizlikten, sevgisizlikten ruhsal çöküntüye uğrar; dayanma gücünü yitirir, hastalanıp yataklara düşer. Durumu gittikçe ağırlaşır. Kızlarına haber gönderilir; fakat kızları babalarının yanına gelmek yerine, bir sosyete balosuna eğlenmeye giderler. Goriot Baba ölmeden önce çocuklarını son kez görmek ister. Pansiyonda kalan bir öğrenci, onun bu isteğini kızlarına ulaştırır. Delphine babasının yanına gelmez, diğer kızı Anastasia geldiğinde ise artık çok geçtir; baba komaya girmiştir, bir süre sonra da ölür.

Goriot Baba’nın cenazesinde, pansiyonda tanıdığı bir iki kişi dışında kimse yoktur. Balzac
Fransız edebiyatının ünlü eserlerinden biri olan Goriot Baba, realist akımın başarılı bir örneğidir. Goriot Baba’da çocuklarına karşı aşırı sevgi duyan bir babanın dramı anlatılmıştır. Balzac’ın bu eseri bir “karakter romanı” özelliği taşır. Roman, babalık sevgisinin bencil evlatlar tarafından nasıl istismar edildiğini göstermesi bakımından oldukça ilgi çekicidir. Goriot Baba, iyilik ve saflığın; çocukları ise kötülük ve nankörlüğün temsilcileridir.
Previous
Next Post »