Rüyada Kar Görmek

Rüyada kar görmek, işlerinizin çok güzel bir şekilde açılacağına işaret eder. Yağması ise, bitirilmesi gereken konuların çözüme ulaşacağını belirtir. Menfaatli işlere, kolaylıkla geçecek dertleri ifade eder. 

Rüyada lapa şeklinde dolu kar yağdığını görmek, bereketin artacağına işaret eder. Kazançlı işlerde çalışmayı simgeler. 


Rüyada kar yağışı görmek, rahatsızlıklardan kurtulup iyi olacağına işaret eder. Aile içinde sevinçli olayların meydana geleceğini tasvir eder.

Rüyada zamanında kar yağdığını görmek, sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Rüyada her gün kar yağdığını görmek, sizden gizlenen olayların olduğunu belirtir.

Rüyada zamansız  kar yağışı görmek, engellenemeyen şansızlıkların olacağına yorumlanır.

Rüyada kardan adam yapmak, keyfinizin yerinde olacağına ve  dertlerinizden kurtulmayı işaret eder.

Rüyada evin içinde kar yağması, sevdiklerinizden sebepsiz yere ayrılacağınıza işaret eder.

Rüyada karın üzerinde yatmak, yakın zamanda mahkemelik  işlerinizin olacağını gösterir. 


Rüyada kar üstünde yürümek, ummadığınız bir taraftan yarar göreceğinize yorumlanır. Farklı tabirlerde ise, esmer bir kadından gelecek kötülüğü işaret eder.

Rüyada kar satmak, dertli iseniz dertlerinizden kurtulmayı simgeler. Ayrıca, fakir iseniz elinize para geçeceğine yorumlanır. Maddi yönden rahata ermeyi simgeler.

Rüyada karın içinde ateş yakmak, çok yakında bir birliktelik yaşayacağınıza işaret eder.

Rüyada yağan karın altında durmak, işlerin açılacağını belirtir. Bereketli günleri ifade eder.

Rüyada tarlaların karla kaplanmasını görmek, iş yaptığınız kişilerin size hile yapacaklarına işaret eder.

Rüyada kar yağışı görmek, hastalıklardan iyileşmeye, menfaatli şeylere, rızka yorumlanır.

Rüyada mevsiminde yağan kar görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya yorumlanır. Rüyada  mevsimsiz kar yağışı, zarar ederek sahip olunan malın satılmasını belirtir.

Rüyada kar ile ateşi bir arada görmek, arkadaşlarınızla muhabbeti ve sevgiyi işaret eder.

Rüyada yerde biriken fazla kar görmek, yönetimden gelecek sıkıntı ve zorluklara yorumlanır.

Rüyada normal şekilde biriken kar görmek,  bolluk ve berekete,işaret eder.

Rüyada üzerine kar yağması, yolculuğa veya bir işten zarar görmeye işaret eder.

Rüyada kar üzerinde uyumak, hapse girmeye yorumlanır. Kar üzerinde yürüdüğünü görmek, rızkı elde etmeye yorumlanır.

Rüyada yaz mevsiminde karcı görmek, sevinç ve refaha, kışın görmek üzüntü ve kedere, işarettir

Rüyada kapalı yerlere kar yağdığını görmek, acizliğe ya da hastalığa delalet eder.

Rüyada pencereden yağan karı seyretmek, sorunların ve üzüntünün çok kısa sürede son bulacağına ancak bir tehlike atlatılacağına işaret eder.

Rüyada karda ayak izlerini görmek,
güzel bir sürprizle karşılaşacağına yorumlanır.

Rüyada bembeyaz kar, huzur ve mutluluk demektir. Mevsimsiz görülen kar, ani yaşanacak değişimler yüzünden hayatın alt üst olacağına yorumlanır.

Rüyada kar yağması kışın görülmesi, kişinin dertlerinin geçeceğine işaret eder.

Rüyada yazın kar yağmasının görülmesi, kişinin hayatının ani değişiklikler yüzünden alt üst olacağını gösterir.

Rüyada kar görmek, rızk ile yorumlanır.

Rüyada karın üzerinde yürüdüğünü görmek, beklemediği bir yerden bir menfaat göreceğine delildir

Rüyada kar alıp sattığını görmek, hasta ise iyileşeceğine yorumlanır.

Rüyada kar içinde yuvarlandığını görmek, rızk bolluğuna yorumlanır.

Rüyada karda kızakla kaymak, para kazanmak için bir yolculuğa gideceğine yorumlanır.

Rüyada karda üşüdüğü için ateş yakıp ısınması, sevdiği bir insan ile izdivaç yapacağına işaret eder.

Rüyada kar yağdığı halde üzerinin yaş olmadığını görmek, işlerinin sağlamlığına ve iyi şekilde idare edildiği için zarar etmeyeceğine yorumlanır.

Rüyada evin içine kar yağdığını görmek, o eve bir bela veya musibetin geleceğine işarettir.

Rüyada vaktinde ve az olarak yağan kardan başka kar görmek, keder ve hastalığı belirtir.

Rüyada kış zamanında kar yağdığını görmek, nimet ve bolluğa işaret eder.

Rüyada kar görmek, İslami açıdan yorumları,

Cabirül-Magribiye göre; bahar mevsiminde kar yağdığını görmek yenilgiye delalet eder.

Kir maniye göre, soğuk yerlerde kar görmek hayır ve bereket, sıcak yerlerde ise, kıtlık ve kederdir. Kar yediğini gören yaz mevsiminde ise, bereket ve fayda görür. Kış zamanında kar yemek fenadır, sıkıntıya delalet eder.

Cafer-i Sadika göre, rüyada kar görmek altı şekilde yorumlanır

Hayat, çok mal, ucuzluk, asker, musibet. Yazın yağan karı görmek hastalıktır. Bir başka rivayete göre de, menfaatli şeylere ve soğuk algınlığı, hastalıklardan iyileşmeye işarettir. Bazen kar ile ateşi bir yerde görmek, ülfet ve muhabbete işarettir. Karın mevsiminde görülmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, düşmanını kahredip ona galip gelmesini gösterir. Mevsimsiz görülmesi, soğuk algınlığı hastalıklara, felce ve müzmin hastalıklara, bazen de yolculuğun ertelenmesine, yolcu ve kiracıların kazanç ve menfaatlerinin mümkün olmamalarına işarettir.

Rüyada görülen fazla kar, devlet başkanlarının sıkıntı çekmelerini ifade eder. Onların mallarını almakla cefa edip, onlara kötü söz söylemesine işarettir. Kar az olup yağdığı yerin halkına menfaat getirirse, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Üzerine kar yağdığını gören uzak yere yolculuk yapar. Bazen de bu rüyadan zarar hasıl olur. Karın üzerinde uyuduğunu gören hapse gireceğine işaret eder. Bundan başka, o şehir halkı için gelecek azaba ve düşmanın hücumundan dolayı üzüntü ve kedere yorumlanır. Bir yere mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişliğine, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Bir kimseye kış veya yaz gününde kar soğuğunun isabet etmesi fakirliktir.


Sonraki Konu - Rüyada Para
Previous
Next Post »