Rüya Nedir ?

Hepimiz uykumuzda rüya görürüz. Fakat bazı rüyalar uykunun derin kısmında görüldüğünden dolayı hatırlanamaz. Hatırlanabilen rüyalar uykumuzun hafiflediği , uyanmaya yakın zamanlarda görülen rüyalardır.

Rüya, uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden biri olup, uykunun hızlı göz hareketi (REM) adlı evreleriyle yakından ilişkili bulunan, görsel ve işitsel algı ve duygulardır. Ve nitekim uyurken göz kapakları oynayan birisinden için rüya görüyor denir. Yani bu halk arasında da bilinen bir durumdur. Rüyaların biyolojik içeriği, işleyişi ve maksatları tümüyle anlaşılmış değildir. Rüyalara “duyusuz algı”nın bir türü veya nesnesiz algı olarak da bakılabilir. Çeşitli inanışlara ve tahminlere de neden olan rüyalar, her zaman için ilginç ve yoruma açık bir konu oluşturmuşlardır. Farklı psikoloji ekollerinin, para psikologların ve deneysel spiritüalistlerin rüyaları farklı biçimlerde açıklama çabaları olmuştur. Rüyaların işleyişinin açıklanması bilimsel topluluğun genel kabulüne göre varsayımlar düzeyinden öteye pek gidememiş olup, rüyalar halen esrarını korumakta olan bir inceleme alanını oluşturmaktadır.
Oldest